CCC-Thuis in zorg

Cliënt staat Centraal en is Comfortabel in zorg

CCC Thuis in zorg Palliatieve zorg.

Als genezen niet meer mogelijk is, krijgt het leven een andere wending. Ook dan staan we voor u klaar en kijken we naar de wensen en behoeften van u en uw naasten.

 

Leven heeft u op uw eigen manier gedaan, dus sterven ook. Uw wensen en behoeften staan dus centraal. Binnen uw vertrouwde omgeving met mensen die u dierbaar zijn, verzorgen wij u tot uw afscheid. Als het nodig is, blijven wij overdag en in de nacht bij u om de laatste levensdagen zo comfortabel te laten verlopen. Zo kunt u op een waardige manier afscheid nemen van het leven. Wij zijn wij er dus ook op het moment dat u bent overleden. Uw naasten kunnen bij ons terecht voor ondersteuning en nazorg. 

 

U kunt palliatieve zorg ontvangen als u ernstig ziek bent en een levensverwachting heeft van 3 maanden of korter. Voor palliatieve terminale zorg heeft u een indicatie nodig. Een indicatie geeft aan welke zorg u nodig heeft. Vanuit het ziekenhuis via de specialist of via de eigen huisarts kan deze verklaring / indicatie al worden afgegeven. Indien dit niet het geval is dan is het de wijkverpleegkundige die de indicatie stelt tijdens het kennismakingsgesprek. Hiervoor is altijd een terminale verklaring van uw huisarts of medisch specialist nodig. De kosten van palliatieve zorg worden vergoed vanuit de zorgverzekeringswet. U hoeft er zelf niets voor te betalen.

Deze Palliatieve zorg kan gedurende 24 uur per dag worden geleverd door ons team van gespecialiseerd verzorgende en verpleegkundige. Dit kan in blokken over de dag worden verspreid, nachtdiensten behoren tot de mogelijkheid, maar ook 24 uur aanwezigheid per dag is een optie.

 

 

 

 

Opbellen
E-mail